Úvod

Odseky v červenej farbe znamenajú doplnené veci do návodu, o ktorých je potrebné prediskutovať pravdivosť
3.10.2021
Tento nový návod obsahuje najaktuálnejšie informácie o hre, ale ešte sa na ňom pracuje, niektoré sekcie sa upravujú a dokončujú. Ale už je možné ho používať s určitou opatrnosťou.

Správcovia návodu, ktorým môžete posielať pripomienky:
DementedMate
kili